top of page

בוררות במרכז סלעית

אם בתיק שלכם גישור לא מספיק ואתם חייבים הכרעה שיפוטית, ויחד עם זאת אתם רוצים לשלוט בזהות מי שמכריע ואיך זה יתנהל, לדעת מראש כמה זה יעלה ולדעת שההכרעה תהיה חסרת פניות, מקצועית ובלוח זמנים קצר - אנחנו מציעים לכם אכסניה שעונה על צרכים אלה.

 

צדדים שרוצים לשמור לעצמם אפשרות ערעור יכולים לעשות כן - לפי חוק הבוררות, צדדים יכולים להסכים, עם תחילת הבוררות, כי נתונה להם זכות לבקש ערעור על פסק הבורר בפני בית המשפט המוסמך (ראו סעיף 29ב לחוק, להבדיל מעילות הביטול המצומצמות לפי סעיף 24 לחוק - הרחבה תוכלו למצוא בהמשך). 

מהי בוררות משתלמת?

עו"ד רבים נמנעים מלהמליץ למרשיהם על הליכי בוררות מכיוון שהם חוששים מהעלות הגדולה הכרוכה בהליך, שגם איננה ידועה מראש. למרבה הצער, להליכי בוררות יצא שם של הליך עתיר ממון, שאיננו יכול לשרת ביעילות סכסוכים שהיקפם קטן ממליוני ש"ח.

 

ובכן, לא אצלנו.

 

קודם לכל, אנחנו מכוונני מטרה - אנו שואפים להגדיל את השימוש בהליך הבוררות באזור חיפה והצפון, ולהעמידו בהישג יד לכל דורש בעלויות רציונליות וידועות מראש. אנו נגרום לכך שהמרכז יהיה מקום שעורכי דין רוצים לחזור אליו להתדיינויות.

 

לשם כך, פיתחנו את השיטה של "בוררות משתלמת".

 

בטרם תחילת ההליך, אתם פונים אלינו בבקשה לקבלת הצעת מחיר, בלי כל התחייבות מצידכם. אנו מקבלים מכם תיאור של מהות המחלוקת וכתבי טענות אם כבר ישנם, לומדים אותם לימוד ראשוני ומציעים לכם את העלות הכוללת של ההליך כולו, ללא הוצאות נוספות. ההצעה ניתנת לגבי מספר מסלולי התדיינות אופציונליים לבחירתכם. אתם בוחרים מתוך אלה את המסלול המתאים לכם לפי מכלול שיקולים שלכם (מהות הסכסוך, היקף הסכסוך מול העלות של ניהול הבוררות וכו').

 

אנחנו לא עושים "אובר-פרייסינג", ולוקחים על עצמנו את הסיכון שההליכים יתמשכו יותר מהמצופה. אנחנו נוקבים מראש בשכר המומחים (אם יידרשו, לפי מהות הסכסוך, ואנחנו משתדלים שלא נצטרך). עלות ההקלטה והתימלול של ישיבות ההוכחות - עלינו.

 

בקיצור - אין עלויות בלתי צפויות.

 

בסכסוכים בעלי היקף כספי מצומצם יחסית אנו מציעים לצדדים הליך מקוצר יחסית, בעל עלויות נסבלות. 

הליך הבוררות

זהות הבורר: עו"ד גדעון סלעית משמש כבורר בכל התיקים. הצדדים רשאים, מכל סיבה שהיא וללא הנמקה, לבקש בטרם תחילת ההליך לצרף אליו בורר/ים נוספים לפי שיקול דעתם, בין אם מתוך צוות המרכז ובין אם מחוצה לו.
 
איך ההליך יתנהל: לצדדים האפשרות לבחור מסלולי התדיינות שונים, הן מבחינה פרוצדורלית והן מבחינה מהותית. המסלול נבחר מראש, על פי הצעת המחיר שניתנה לצדדים (ראה בהמשך). בין יתר האפשרויות - עם או בלי אפשרות ערעור; בלי הנמקה, עם הנמקה תמציתית או עם הנמקה מפורטת; על סמך חומר כתוב בלבד או עם שמיעת ראיות. בהעדר בחירה מיוחדת, ההליך ינוהל עם הפנים להנמקה תמציתית, לאחר שמיעת ראיות, עם אפשרות ערעור לבית המשפט.
 
כמה זה יעלה: אחד החסמים הגדולים בפנייה לבוררות היא העלות. אצלנו אתם יכולים לדעת מראש כמה זה עולה, ואנחנו משתדלים ללכת לקראת המתדיינים כמה שניתן (אנחנו מנסים להוזיל עלות התדיינות בתיקים "קטנים", ולא מחפשים "לעשות קופה" על תיקים "גדולים").
הייחודיות שלנו בעניין זה היא, שאתם יכולים לקבל הצעת מחיר מראש לעלות של כלל הבוררות, לרבות: 1) שכר הבורר/ים (בלי תלות בשעות העבודה בפועל, כך שאינכם צריכים לחשוש מ"מריחת זמן" שנועדה להגדיל את החשבון...); 2) עלות המומחים המקצועיים הנדרשים (מהנדס, שמאי, מודד, אקטואר וכיוצ"ב); 3) עלות הקלטה והתימלול של ישיבות ההוכחות.
כמובן שאם צדדים מבקשים זאת, ניתן לנהל בוררויות על בסיס שעתי כרגיל.
 
לוח זמנים קצר: זה תלוי רק בצדדים - ככל שהצדדים חפצים בכך, אנו נותנים עדיפות עליונה הן לקביעת דיונים ללא שיהוי, בתכיפות וככל שנדרש על מנת לסיים את ההליך מהר ככל הניתן, לטובת כולם. כמובן שלא על חשבון היסודיות והמקצועיות. המומחים המשמשים את הבורר, ככל שיש בהם צורך, התחייבו לעמוד לרשותנו ככל שנדרש כדי להביא לסיום מהיר של הבוררות.

ערעור בהליכי בוררות - סעיף 29ב לחוק הבוררות

 

הסברה כי לא ניתן לערער על פסקי בוררות הינה טעות רווחת, גם בקרב עורכי דין מנוסים.

 

עד לפני מספר שנים ניתן היה לתקוף פסק בוררות רק בדרך של בקשה לביטולו, לפי סעיף 24 לחוק הבוררות. שם מנויות 10 עילות שפורשו בפסיקת בתי המשפט לאורך שנים באופן מצמצם מאוד, באופן שקיבע בתודעת עורכי הדין את מוסד הבוררות ככזה שלא ניתן לערער אחריו.

 

אלא שכיום נוסף לחוק הבוררות סעיף 29ב, ששינה את התמונה לחלוטין.

 

הצדדים יכולים, ככל שהם חפצים בכך בעת כניסתם להליך הבוררות, לקבוע בהסכם הבוררות כי הם מבקשים שתינתן להם, הדדית, הזכות לבקש מבית המשפט רשות לערער על פסק הבוררות בפני בית המשפט. במקרה כזה, הבורר חייב לתעד את הישיבות בפרוטוקול, לפסוק על פי הדין המהותי ולנמק את הפסק. ככל שבית המשפט סבור כי נפלה טעות יסודית ביישום הדין במסגרת פסק הבוררות, אשר יש בה לגרום לעיוות דין - הוא יתערב בפסק כמו שהיתה עושה ערכאת ערעור.

 

כך, שאם הצדדים סבורים כי אפשרות הערעור חשובה להם כדי להסכים להליך של בוררות - נתונה להם האופציה לקבוע זאת בהסכם הבוררות ואנו ננהל את הבוררות בהתאמה.

 

bottom of page